【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Mãi xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”

Đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân cũng là dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Đây là dịp để các CCB phát huy cao độ bản chất, truyền thống cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Hội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.


 


Nhận định này dựa trên cơ sở những đóng góp xứng đáng của CCB Việt Nam trong 15 năm qua đã không ngừng tăng cường đoàn kết, vận động, tập hợp các thế hệ CCB, đưa tổ chức Hội phát triển nhanh, hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, đóng góp tích cực vào những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước.


 


Hội đã luôn coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, hội viên (CBHV) tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chủ động và tích cực chăm lo bồi dưỡng, hướng dẫn CBHV nâng cao trình độ chính trị, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái. Được sự tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân, nhiều hội viên CCB được bầu giữ các chức vụ chủ chốt về Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể nhân dân.


 


Ý thức đầy đủ việc tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững ANTT ở cơ sở là khâu quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Hội CCB đã ký kết văn bản liên tịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nhằm phối hợp hoạt động, tăng cường giáo dục quốc phòng, an ninh trong nhân dân và xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân.


 


Nhiều hội viên CCB hăng hái đảm nhận các chức vụ xã đội trưởng, xã đội phó; trưởng, phó Công an xã, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống “khó khăn nào cũng vượt qua”, đã có trên 80.000 hộ hội viên CCB làm kinh tế trang trại; 680.000 hộ hội viên vừa làm nông nghiệp, vừa làm các ngành nghề khác; gần 2.400 hội viên thành lập và trực tiếp làm giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ với trên 43 ngành nghề khác nhau.


 


Các cơ sở sản xuất, kinh doanh của CCB đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục vạn CCB và con em họ. Đến nay, CCB trong cả nước đã cơ bản xóa được hộ đói, đa số có mức sống khá, chỉ còn khoảng 5% hộ nghèo… Với những thành tích đó, Hội CCB Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; 13 hội viên CCB được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ đổi mới…


 


Đánh giá đúng vị trí, vai trò của CCB Việt Nam, đầu năm 2002, Bộ Chính trị BCH TW Đảng khoá IX đã ra Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Để Nghị quyết này của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống, Hội cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, tập hợp, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng đa dạng của CCB, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công Gôn

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *