【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 roya casino là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Tới dự có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt…

Trong bài diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nêu rõ: Qua 60 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, luôn luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, Quốc hội của dân, do dân, vì dân.

Quốc hội luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Quốc hội không ngừng được đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, kiện toàn và tăng cường các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển ngày càng cao của đất nước…

Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã tăng cường mối quan hệ với nhân dân thông qua việc tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên các diễn đàn Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhấn mạnh: Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mở cửa và hội nhập, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đặt ra cho Quốc hội nhiệm vụ to lớn, nặng nề đòi hỏi Quốc hội phải tập trung sức làm tốt một số vấn đề chủ yếu sau đây: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp; tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, đáp ứng những đòi hỏi bức xúc cả về số lượng và chất lượng các dự án luật, nêu cao tính chủ động trong hoạt động lập pháp. Nâng cao hiệu quả giám sát, đổi mới mạnh mẽ phương thức tiến hành, khắc phục tình trạng giám sát dàn trải, thiếu chiều sâu; tập trung giám sát những vấn đề bức xúc trong đời sống kinh tế – xã hội. Chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng đại biểu Quốc hội, coi đây là việc làm có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; tăng cường mối quan hệ giữa các đại biểu Quốc hội và cử tri; tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách…

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Với những thành tựu to lớn đạt được trong 60 năm qua, Quốc hội luôn xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là nền tảng chính trị pháp lý của sự tồn tại và phát triển hệ thống tổ chức quyền lực Nhà nước ở nước ta.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, Quốc hội nước ta sẽ thực hiện xuất sắc các chức năng cơ bản và những nhiệm vụ của mình trong thời kỳ đổi mới, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, làm tròn trách nhiệm trọng đại, sứ mạng vinh quang mà Tổ quốc và nhân dân giao phó

P.V.

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *