Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 63.

Thưa các đồng chí,


Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008 của lực lượng Công an nhân dân.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ chủ chốt của lực lượng Công an nhân dân đã về dự Hội nghị quan trọng này. Qua các đồng chí, tôi xin gửi tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí đã từng chiến đấu, công tác trong lực lượng Công an, cùng toàn thể cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và nhân viên trong lực lượng Công an nhân dân Việt Nam lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Thưa các đồng chí,


Năm 2007, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức do những tác động bất lợi của nền kinh tế thế giới, hậu quả nặng nề của thiên tai, dịch bệnh ở nhiều địa phương, cũng như sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đạt mức cao nhất trong 10 năm qua; vốn đầu tư toàn xã hội tăng, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện.


Tiềm lực quốc gia được tăng cường, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm được triển khai tích cực và có kết quả bước đầu. Cải cách hành chính có tiến bộ mới, tạo môi trường hấp dẫn hơn để thu hút đầu tư nước ngoài. Chúng ta tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, các tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Quốc hội và Chính phủ được kiện toàn, củng cố và tăng cường. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nâng cao, Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008 – 2009 với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đây là dấu mốc quan trọng có ý nghĩa to lớn trong tiến trình chủ động và tích cực hội nhập kinh tế của Việt Nam.


Những thành tựu to lớn và quan trọng mà chúng ta đạt được năm 2007 là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và của mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có phần đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.


Báo cáo tình hình và kết quả các mặt công tác Công an năm 2007 đã nêu bật thành tựu quan trọng và những cố gắng to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong cả nước.


Các đồng chí đã phát huy vai trò nòng cốt của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dựa vào nhân dân để đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, nắm và kiểm soát được tình hình, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp mang tầm chiến lược cũng như các biện pháp cụ thể để xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống và những vấn đề mới phát sinh nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.


Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, các đồng chí đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công tác có liên quan đến tổ chức và công dân. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng, các ngành, chủ động tấn công làm thất bại nhiều âm mưu, kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp; đấu tranh trấn áp và kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và các hoạt động chính trị, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, các hội nghị quốc tế. Bên cạnh đó, các đồng chí đã góp phần tích cực trong việc giúp dân phòng chống thiên tai, bão lụt và dịch bệnh… giữ được niềm cảm phục và yêu mến của nhân dân.


Trong công tác, chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an  nhân dân đã nêu cao tinh thần tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công kẻ địch và các loại tội phạm, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh chống các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những kết quả và sự hy sinh lớn lao đó càng chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định bản lĩnh vững vàng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.


Thành tích của lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua và năm 2007 là rất to lớn và đáng tự hào. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự tiến bộ của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm qua.


Luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Bên cạnh những thành tích, ưu điểm, chúng ta cũng cần đi sâu thảo luận, nghiêm túc nhận rõ những tồn tại, yếu kém và bất cập đã nêu trong phần nhận xét, đánh giá của bản báo cáo tổng kết. Đáng chú ý là công tác nắm tình hình có lúc chưa thật chắc, trong một số trường hợp còn xảy ra bị động, bất ngờ; phương thức và biện pháp công tác có nơi, có lúc còn biểu hiện quan liêu, hành chính, nghiệp vụ đơn thuần.


Vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Công an sai phạm, tiêu cực, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống và uy tín của lực lượng Công an. Việc thực hiện các chủ trương, giải pháp công tác Công an trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế có lúc thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao; trong giải quyết một số tình huống, vụ việc còn lúng túng. Chậm điều chỉnh mô hình tổ chức của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị để khắc phục sự chồng chéo, trùng giẫm. Những tồn tại này cần phải được tập trung khắc phục để xây dựng lực lượng Công an ngày càng phát triển vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Thưa các đồng chí,


Năm 2008 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song, những thách thức đe dọa hòa bình, an ninh thế giới vẫn chưa giảm; chạy đua vũ trang gia tăng, cạnh tranh về nguồn tài nguyên, năng lượng vẫn chưa giảm; năng lượng gay gắt hơn; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo; hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về biên giới, lãnh thổ, biển đảo tiếp tục diễn ra với tính chất ngày càng phức tạp. Nhiều vấn đề toàn cầu như môi trường, khí hậu, di dân, khoảng cách giàu nghèo, tội phạm xuyên quốc gia, v.v… vẫn đang là mối quan tâm và là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia, dân tộc. Kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục tăng trưởng, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định khó lường.


ở trong nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được đã và đang tạo thêm thế mới, lực mới, thuận lợi mới cho sự nghiệp ổn định và phát triển đất nước, nhưng những khó khăn, thách thức đã được chỉ ra hoặc mới phát sinh trong quá trình phát triển vẫn tiếp tục tác động đan xen phức tạp, không thể xem thường.


Trong bối cảnh đó, quyết tâm cao nhất của chúng ta là tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm ngay từ năm 2008, tạo tiền đề để hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 trong năm 2009.


Năm 2008 phải thực sự là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành sớm kế hoạch 5 năm với mục tiêu xuyên suốt là phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với cải thiện đời sống nhân dân, phấn đấu vượt ngưỡng “nước đang phát triển có thu nhập thấp”; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; chủ động thực hiện có hiệu quả các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, duy trì trật tự an toàn xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.


Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho năm 2008 đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn quân ta. Đối với lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng Công an nói riêng, phải luôn luôn nhận thức đúng, quyết tâm cao và hành động kiên quyết để trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ.


Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác bảo đảm an ninh quốc gia là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng liên quan đến sự tồn vong của chế độ, là nhiệm vụ của Đảng, toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt và xung kích. Toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an phải nhằm mục tiêu tập trung phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.


Tôi nhất trí cao với những nội dung đã nêu trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và trong Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2008. Tôi xin nhấn mạnh thêm với các đồng chí một số vấn đề sau đây:


Một là, phải nhận thức rõ những yếu tố đang tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế. Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến đổi rất nhanh chóng và sâu sắc.


Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, ta phải đương đầu với những tác động bất lợi về nhiều mặt (như việc kẻ địch lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, vấn đề khó khăn về tài chính, tiền tệ, về sự phá sản của một số doanh nghiệp trong cạnh tranh, sự thâm nhập của các cơ quan đặc biệt, các loại tội phạm quốc tế, sự tác động của các quan điểm đa nguyên, đa đảng, lối sống và văn hóa tư sản, sự phân hóa giai cấp trong xã hội v.v…).


Trong khi đó, nhận thức về toàn cầu hóa, về hội nhập kinh tế quốc tế của cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa đầy đủ và còn rất hạn chế. Các phần tử thù địch cả trong và ngoài nước cấu kết với nhau để tăng cường hoạt động chống phá ta.


Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an nhân dân phải nhận thức sâu sắc tình hình, thấy hết những khó khăn, thách thức đối với an ninh đất nước, đối với từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ sở.


Lực lượng Công an phải thường xuyên làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế, xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.


Chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, những kiến thức cơ bản có liên quan đến WTO; những thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với an ninh quốc gia khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc phối hợp, hỗ trợ các mặt công tác của lực lượng Công an. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền, phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, bôi nhọ, xuyên tạc nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Xử lý nghiêm minh những trường hợp làm lộ bí mật nhà nước hoặc có những hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nội bộ, làm mất uy tín của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.


Hai là, phải đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời phải chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo vệ lực lượng Công an nhân dân, chống sự xâm nhập của các thế lực thù địch, các loại tội phạm vào nội bộ ta. Tập trung đầu tư cho công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo chính xác, kịp thời hơn.


Phối hợp chặt chẽ giữa Công an – Quốc phòng – Ngoại giao và các ngành tăng cường khả năng phân tích, đánh giá, chủ động phòng ngừa, phát hiện các âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch, công tác Công an phải phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội. Phát hiện và đề xuất xử lý đúng đắn những vấn đề phức tạp, khó khăn mới nảy sinh khi thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và khi thực hiện nhiệm vụ là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.


Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và chủ động phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương tham gia giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm các lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, của người lao động. Tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm chuyên nghiệp, các loại tội phạm có tổ chức nhất là tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng công nghệ cao. Đồng thời, lực lượng Công an phải góp phần tích cực hơn trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; góp phần tích cực hơn vào việc phòng ngừa, giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Trong quá trình chỉ đạo các mặt công tác của Công an, phải quán triệt tư tưởng tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch và tội phạm. Trong xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, phải giữ vững nguyên tắc nhưng đồng thời phải có sách lược mềm dẻo, linh hoạt. Đặc biệt chú ý sử dụng các biện pháp chính trị, vận động quần chúng để làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.


Lực lượng Công an nhân dân phải luôn luôn phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh của toàn dân và các cấp, các ngành vào công tác phòng, chống tội phạm. Ở từng địa phương phải nhân rộng mô hình nhân dân tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng ngay tại bản, làng, thôn, ấp, phường, xã.


Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách hành chính trong lĩnh vực giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân; kiên quyết xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư và hoạt động kinh tế và cho cuộc sống, sinh hoạt của công dân.


Ba là, phải tập trung và kiên quyết sắp xếp, điều chỉnh bộ máy, tổ chức của Bộ Công an thật hợp lý, khoa học; khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo, tăng cường mạnh cho cơ sở và các lực lượng trực tiếp chiến đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn lực lượng Công an nhân dân ở Trung ương và địa phương. Thể chế hóa các biện pháp nghiệp vụ của ngành và quản lý chặt chẽ các hoạt động nghiệp vụ ngành theo đúng pháp luật và quy định của Đảng và Nhà nước. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ huy theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào các mặt công tác Công an, từng bước hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân; bám sát cơ sở, chủ động phát hiện giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở.


Bốn là, đẩy mạnh công tác củng cố và xây dựng Đảng bộ Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn ngành, ra sức xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đây là vấn đề đặc biệt quan tâm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Thường xuyên coi trọng việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ rộng rãi, đề cao kỷ luật nghiêm minh, tăng cường đoàn kết thống nhất nội bộ, trước hết là trong lãnh đạo chỉ huy và cấp ủy Đảng các cấp.


Tập trung giáo dục rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn vững vàng, kiên định, không bị mua chuộc, sa ngã, biến chất trong mọi hoàn cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Và lực lượng Công an luôn phải xứng đáng với tên gọi mà Đảng, nhân dân đã đặt cho là: Công an nhân dân.


Lực lượng Công an nhân dân phải phát huy vai trò xung kích trong các hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, trước hết phải làm tốt công tác đó ngay trong nội bộ ngành Công an. Tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần trong lực lượng Công an nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự trong sáng về đạo đức cách mạng, vững về chính trị, giỏi về pháp luật, ngoại ngữ, tinh thông nghiệp vụ, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự gắn bó và là chỗ dựa tin cậy của nhân dân.


Phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc cải cách hành chính trong lực lượng Công an, chú ý cả hai mặt là: cải cách phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, phục vụ nhân dân tốt; đồng thời phải chú ý cải cách hành chính ngay trong nội bộ ngành Công an.


Thưa các đồng chí,


Nhân dịp Hội nghị này và chuẩn bị bước sang năm mới 2008, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.


Chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiến bộ và hạnh phúc.


Xin cảm ơn

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *