【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý là người Công an của nhân dân

LTS: Trong dịp kỷ niệm 60 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 – 11/3/2008), Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học – thực tiễn “60 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”. Nhân dịp này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có thư gửi Bộ Công an và bài viết “Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý là người Công an của nhân dân”. Báo Công an nhân dân xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài viết của Đại tướng.


Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, lực lượng Công an được thành lập. Ngay từ những ngày đầu xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã vô cùng tự hào là lực lượng đầu tiên được Bác Hồ quan tâm khi bàn về tư cách đạo đức của người cách mạng.


Bác đặt tên cho Công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Theo tôi, đó chính là vinh dự to lớn nhất của các đồng chí; đồng thời Bác cũng chỉ ra những phẩm chất đạo đức và tư cách mà người Công an nhân dân cần phải có, đó là:
“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.


Những lời dạy đó của Bác Hồ thật sâu sắc, cụ thể đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng cũng như đối với cán bộ, đảng viên, quân nhân nói chung. Những lời dạy đó là di sản tinh thần quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta.


Đến nay lời dạy ấy của Bác đã trải qua 60 năm, nhưng nó vẫn còn mang tính thời sự nóng hổi, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.


Vị thế mà Việt Nam đang ngày càng có vai trò quan trọng ở khu vực và quốc tế. Chúng ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức hết sức quyết liệt.


Trước tình hình đó, Đảng ta đã chủ trương mở cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, Bộ Công an đã có kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an ở La Đông, Tuyên Quang (1953).


Để cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác dạy được thực hiện tốt trong lực lượng Công an nhân dân, tôi muốn nhấn mạnh với các đồng chí một số vấn đề sau đây:


1. Quan điểm, tư tưởng của Bác Hồ về nhiệm vụ bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng và nhiệm vụ của Công an.


Bác Hồ là con người giác ngộ cách mạng rất sớm. Sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình, địa phương có truyền thống cách mạng, nên Bác luôn luôn xác định cuộc đấu tranh giữa cách mạng và phản cách mạng; giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với kẻ thù muốn nô dịch dân tộc ta là một cuộc đấu tranh không khoan nhượng, một mất, một còn.


Theo Bác, muốn cách mạng phát triển thì điều cực kỳ quan trọng là phải bảo vệ cách mạng, bảo vệ lực lượng chủ chốt của cách mạng. Lúc chưa có Đảng, phải bảo vệ những nhân vật tiền bối của cách mạng. Lúc có Đảng, phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đó là nhiệm vụ không thể thiếu.


Cần nhận thức rõ: Kẻ thù không thể sống chung với cách mạng, chúng luôn luôn tìm mọi cơ hội, thời cơ để tiêu diệt cách mạng, để xóa bỏ độc lập của ta, phá hoại chủ nghĩa xã hội, để thâm nhập và phá hoại Đảng ta.


Vì vậy, muốn bảo vệ cách mạng, chúng ta phải luôn cảnh giác, kịp thời phát hiện kẻ thù, cũng như những mưu đồ đen tối của chúng. Để làm được việc này, điều quan trọng bậc nhất là Công an phải dựa vào dân. Có dân thì có tất cả.


Bác đã từng nói: “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong”(1). Vì vậy, “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”.(2)


Theo tôi, đấy là vấn đề căn bản nhất trong tư tưởng của Người. Cho nên, điều mà Công an cần đặc biệt chú ý là phải làm sao cho xứng đáng với danh hiệu cao quý là người Công an của nhân dân.


Điều thứ 4 của Bác dạy: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” tuy thật là giản dị, nhưng nó đã hàm chứa trong đó tất cả mối quan hệ mà người Công an cần phải giải quyết khi tiếp xúc với nhân dân.


Muốn trở thành người Công an nhân dân, trước hết thái độ với dân “Phải kính trọng, lễ phép”. Có như vậy, mới được dân tin yêu, gần gũi và giúp đỡ, do đó Công an mới có điều kiện thuận lợi để làm tròn nhiệm vụ.

(Còn nữa)
—————–
(1) Tư cách người Công an cách mạng – Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Sự thật – 1985, tr75.
(2) Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà, ngày 17/9/1945 – Hồ Chí Minh, SĐD, tập 4 – 1999, tr18.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *