【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý là người Công an của nhân dân

Tôi còn nhớ, trong những ngày đầu cách mạng, khi mới trở về nước, Bác Hồ của chúng ta đã phải luôn nghĩ cách để bảo vệ cách mạng, cảnh giác với kẻ địch. Theo Bác, chúng ta phải tích cực tuyên truyền, vận động cách mạng trong quần chúng, phát triển phong trào phòng gian, bảo mật để bảo vệ cách mạng.


Hiểu ý Bác ở đây là hai nội dung:


Thứ nhất là: Phải phát động nhân dân, tổ chức nhân dân, tổ chức Việt Minh. Đây là một chủ trương lớn của Bác để bảo vệ cách mạng. Những ngày ở căn cứ địa Việt Bắc, tôi cũng được phái đi làm công tác dân vận; chúng tôi đã xây dựng được “bản hoàn toàn” (tức là ở bản đó, mọi nam, phụ, lão, ấu đều tham gia cách mạng), rồi “xã hoàn toàn”, “huyện hoàn toàn”, “châu hoàn toàn”… Để làm được việc này là phải dựa vào dân.


Hồi đó ở Cao Bằng, Bắc Kạn, cá biệt vẫn có những tên phản động; nhưng đối với mỗi tên phản động, chúng tôi đều có phân công người dân theo dõi. Tức là phải dựa vào dân để tổ chức dân.


Có thể nói, sức mạnh của dân là cực kỳ to lớn. Toàn dân đều tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ cách mạng chống địch phá hoại. Vì vậy, trong thời gian này cơ sở cách mạng của ta được tồn tại và ngày càng mở rộng.


Lãnh đạo Báo CAND tới thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Thứ hai là: Cùng với việc phát động nhân dân, tổ chức nhân dân, ta còn phải hướng dẫn cho dân biết cảnh giác với địch và biết giữ gìn bí mật. Có thể nói, khẩu hiệu ba không “không nghe, không thấy, không biết” – được người dân học tập và thực hiện rất tốt. Do vậy mà phần lớn các chiến dịch ta đánh đều gây cho địch nhiều bất ngờ.


Khi lực lượng Công an đã được thành lập, lúc đó, tôi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trực tiếp chỉ đạo Công an. Sau là cụ Huỳnh Thúc Kháng phụ trách Bộ Nội vụ, một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác Công an. Có Chính phủ rồi vẫn phải dựa vào dân.


Lúc đó, tình hình rất rối ren, bọn Việt quốc, Việt cách, bọn phản động trong nước câu kết với bọn phản cách mạng nước ngoài, bọn Tưởng Giới Thạch hoạt động rất ác liệt, nhưng chúng tôi vẫn bảo vệ được thành quả cách mạng, giữ vững được lực lượng cách mạng. Và cũng chính nhờ dựa vào dân, nhờ có dân phát hiện, mà ta mới phá được vụ Ôn Như Hầu tiêu diệt và bắt được tất cả bọn chúng.


Cho đến bây giờ, tôi còn nhớ, lúc Bác giao cho tôi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong một đêm đông ở hang Pắc Bó, hai Bác cháu nằm trên một chiếc giường làm bằng gỗ ghép lại, bàn về vũ trang khởi nghĩa, đầu tiên Bác nói: “Chú Văn ạ! Làm cách mạng là phải “Dĩ công vi thượng” – tức là: Phải để việc nước, việc dân lên trên hết”.


Lúc chia tay, Bác còn dặn: “Đánh trận đầu nhất định phải thắng – dựa vào dân thì nhất định thắng – Có dân thì có tất cả”. Có hai câu mà tôi nhớ nhất, đó là “Dĩ công vi thượng” và “Có dân thì có tất cả”. Sau đó, Bác mới dẫn câu tục ngữ Quảng Bình: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”.


Theo tôi, “Dựa vào dân” – Đó chính là một tư tưởng cốt lõi của Người. Và điều này luôn luôn được thể hiện qua mọi chủ trương, đường lối và lời dạy của Bác đối với mọi cán bộ, đảng viên cũng như với toàn thể lực lượng Công an nhân dân.


Công an với vai trò là một trong những lực lượng cốt yếu, có nhiệm vụ bảo vệ cách mạng, tiêu diệt kẻ thù. Nhưng để làm được điều trên, thì trước hết người Công an phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng. Tức là con người có đức. Đức đó là suốt đời vì nước, vì dân, không có chủ nghĩa cá nhân.


Theo Bác, yêu cầu lớn nhất đối với người Công an phải có đạo đức: Chí công vô tư. Tất nhiên phải mưu trí, cảnh giác. Do tinh thần như vậy, Bác Hồ mới đề ra sáu điều dạy đối với Công an nhân dân.


Không phải là ngẫu nhiên mà trong sáu điều dạy, Bác lại đưa ra điều dạy “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính” lên trên hết. Đây là quan hệ gốc, quan hệ số một, chi phối tất cả các mối quan hệ còn lại.


Nhìn nhận ở một mức độ nhất định, nếu người Công an không “cần, kiệm, liêm, chính” đối với chính bản thân mình, thì không thể “tuyệt đối trung thành” với Chính phủ, không thể “thân ái, giúp đỡ” đối với đồng sự và cũng không thể “kính trọng, lễ phép” với nhân dân…


Nói tóm lại, lực lượng Công an rất quan trọng. Người Công an cần phải “Một lòng vì nước, vì dân – luôn luôn cảnh giác – Không chủ nghĩa cá nhân – Và phải luôn luôn dựa vào dân”


(Còn nữa)

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *