Dự buổi chúc Tết của đồng chí Tổng Bí thư, về phía Bộ Công an, có: Đại tướng Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương (CATW)  và lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí tướng lĩnh, lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ, các Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện… trực thuộc Bộ Công an và đại diện cán bộ, chiến sĩ Công an 63 tỉnh, thành phố thông qua truyền hình trực tuyến.


Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Đại tướng Lê Hồng Anh duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.


Báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư về các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu và phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách và biện pháp để giữ vững chủ quyền, lợi ích và an ninh đất nước. Nổi bật là đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Lực lượng CAND đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp giải quyết nhiều vụ việc, đảm bảo tốt ANTT…


Trong công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, vai trò nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia PCTP, chương trình hành động phòng, chống ma túy, PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em; triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, mở nhiều đợt tấn công, trấn áp tội phạm; công tác PCTP kinh tế, tội phạm tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường; công tác giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ đều đạt kết quả cao hơn năm trước…


Với những kết quả nổi bật nêu trên, trong năm qua lực lượng CAND đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, ngăn chặn suy giảm và duy trì mức tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế  của Việt Nam trên trường quốc tế …


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16/1, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Những ngày qua, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp xuống Công an các đơn vị, địa phương để chúc Tết CBCS, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm đảm bảo tốt ANTT để nhân dân đón Xuân, vui Tết trật tự và an toàn.


Đại tướng Lê Hồng Anh tặng hoa chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thân ái chúc toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, công nhân viên trong lực lượng CAND, các đồng chí Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các cán bộ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ CAND.


Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định lực lượng CAND đã chủ động và rất cố gắng trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Những kết quả mà lực lượng CAND đạt được đã góp phần  quan trọng vào thành tựu chung của đất nước và là minh chứng sinh động khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực và sức chiến đấu của CAND trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tích và sự cố gắng của lực lượng CAND trong năm 2009.


Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chúc Tết lực lượng CAND.


Năm 2010 nước ta có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Để thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh lực lượng CAND cần nhận thức thật sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ của đất nước nói chung và nhiệm vụ công tác Công an nói riêng. Lực lượng CAND cùng với toàn Đảng, toàn dân phải bảo vệ tuyệt đối an toàn  Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn, các hội nghị, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phục vụ cho việc phát triển mọi mặt của đất nước.


Lực lượng CAND cần làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Tăng cường phối hợp với các ngành, nhất là phối hợp với Quân đội nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT; cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT.


Lực lượng CAND cần chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ ANTT phù hợp với tình hình mới. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định nhằm tăng cường phối hợp giữa Công an với các ngành, nhất là với Quân đội, ngoại giao, các cơ quan bảo vệ pháp luật và cơ quan thông tin tuyên truyền trong thực hiện  nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về ANTT và trong nội bộ lực lượng CAND.


Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ ANTT. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được kết hợp chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại- đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong kỷ luật nghiêm minh và tinh thông về nghiệp vụ, đủ sức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.


Cùng với việc kiện toàn tổ chức, lực lượng CAND cần chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm là hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong mọi tình huống; tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh đấu tranh phê bình, tự phê bình trong nội bộ. Tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp trong CAND và Đại hội đại biểu CATW lần thứ V. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh –  Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.


Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Đại tướng Lê Hồng Anh và các đồng chí dự buổi chúc Tết. Ảnh: Công Gôn.


Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng rằng: Với những kết quả và bài học đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, với ý chí, bản lĩnh và trí tuệ, lực lượng CAND sẽ vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó để mãi mãi xứng đáng là lực lượng Công an Anh hùng của nhân dân Việt Nam Anh hùng

Công Gôn – Việt Hưng

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *