【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 roya casino là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

Thưa các vị khách quý, Thưa đồng chí, đồng bào,


Trong khí thế hào hùng của những ngày Tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quốc tế, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên của lực lượng CAND cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã đến dự buổi lễ trọng thể này.


Lực lượng CAND Việt Nam ra đời từ cuộc cách mạng Tháng Tám vĩ đại, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ chí tình, 65 năm qua, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và đã lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.


Ngay từ những ngày đầu thành lập (19-8-1945), trong bối cảnh vô vàn khó khăn, vận mệnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng CAND đã mưu trí, dũng cảm, cùng với các lực lượng cách mạng đập tan nhiều âm mưu đen tối, thâm độc của đế quốc, thực dân xâm lược câu kết với bọn phản động trong nước hòng lật đổ chính quyền còn non trẻ của chúng ta, bảo vệ nền chính trị mới, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.Trong hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng CAND đã phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, cùng toàn dân bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não kháng chiến, bảo vệ vững chắc vùng tự do, vùng căn cứ địa cách mạng. Đồng thời đã tổ chức lực lượng tấn công vào tận sào huyệt, phá vỡ nhiều kế hoạch tình báo, gián điệp của địch. Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng CAND đã có mặt trên khắp các chiến trường, vượt qua gian lao, thử thách, kiên cường chiến đấu và kiên trì vận động quần chúng tham gia phá tề, trừ gian, diệt ác, lập nhiều chiến công to lớn, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ lịch sử trọng đại, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.


Đại thắng Mùa xuân năm 1975, non sông về một mối, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội và bước vào công cuộc đổi mới, hội nhập, lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của mình, đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.


Trong điều kiện có nhiều khó khăn thử thách, song lực lượng CAND đã vững vàng kiên định, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực phòng ngừa và chủ động tiến công, dựa vào nhân dân, dũng cảm mưu trí đấu tranh, bắt giữ hầu hết các toán gián điệp xâm nhập, làm tan rã các tổ chức phản động, làm thất bại âm mưu gây rối, gây bạo loạn, gây mất ổn định chính trị – xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phá nhiều vụ án lớn, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.


Chiến công của lực lượng CAND đã góp phần rất quan trọng, thiết thực trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Trong suốt 65 năm qua, mỗi chiến công của lực lượng CAND Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ to lớn và đầy hiệu quả của đồng bào các dân tộc chúng ta. Nhân dân đã đùm bọc, giúp đỡ và tự giác tham gia, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trước đây, nay là Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã không ngừng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, là một đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn của đất nước ta.


Thưa quí vị đại biểu, Thưa đồng chí, đồng bào,


Suốt chặng đường hơn 6 thập kỷ qua, lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Cán bộ, chiến sĩ CAND đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân và đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng CAND Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an của chúng ta đã chiến đấu anh dũng, quên thân mình, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân. 


Đảng và Nhà nước ta ghi nhận, đánh giá cao những chiến công, những đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng CAND Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Những thành tích, những chiến công của các đồng chí là những mốc son chói lọi, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam, xứng đáng với danh hiệu: “CAND Việt Nam, Trung thành với Đảng – Tận tụy với dân, Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”.


Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, những thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng CAND đã giành được trong suốt chặng đường 65 năm qua; nhiệt liệt biểu dương các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã đùm bọc, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ, đã đóng góp sức người, sức của và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ chân tình, hiệu quả của những người bạn quốc tế đối với lực lượng CAND Việt Nam và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Việt Nam và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ có hiệu quả của các bạn.


Thưa quí vị đại biểu, Thưa đồng chí, đồng bào,


Đất nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập, thời cơ và vận hội mới đang mở ra, nhưng cũng đang phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức mới. Tình hình thế giới, khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị – xã hội, hòng lật đổ, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Những nhân tố đe dọa chủ quyền quốc gia và trật tự, an toàn xã hội vẫn chưa bị đẩy lùi, có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp.


Tình hình trên đây đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong thời gian tới là hết sức nặng nề, quyết liệt, đòi hỏi chúng ta trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững bằng được chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Phải chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.


Hơn lúc nào hết, lực lượng CAND phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; làm tốt chức năng tham mưu và phát huy vai trò nòng cốt, xung kích để thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an, nhất là công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.


Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ lý tưởng và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ, kiến thức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, tăng cường đầu tư tương xứng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh, trật tự.


Để giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, lực lượng CAND phải phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia vào đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, phát triển phong trào này với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. 


Trong Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống thanh bình và hạnh phúc của mỗi người dân.


Thưa quí vị đại biểu, Thưa  đồng chí, đồng bào,


Những chiến công đặc biệt xuất sắc và những thành tích to lớn của lực lượng CAND Việt Nam là kết tinh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND. Bằng tất cả sự trân trọng và niềm tin yêu, nhân lễ kỷ niệm trọng thể này, Đảng và Nhà nước ta quyết định tặng lực lượng CAND bức trướng với nội dung: “CAND Việt Nam, Trung thành với Đảng – Tận tụy với dân,  Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ”.


Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng lực lượng CAND thực sự là lực lượng vũ trang sắc bén và luôn tin tưởng vững chắc rằng, lực lượng CAND của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tốt đẹp của mình, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành thêm nhiều chiến công, đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới và phát triển bền vững của đất nước; mãi mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng và lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.


Xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.


Xin trân trọng cảm ơn!

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *