【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Phát huy truyền thống vẻ vang xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

Lực lượng CAND ra đời ngay trong những ngày máu lửa sục sôi và hào hùng của Cách mạng tháng Tám năm 1945, mặc dù chưa hình thành một đơn vị độc lập nhưng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp để bảo vệ cách mạng, an toàn khu, căn cứ địa, vùng tạm chiếm, vùng địch hậu. Phong trào  “3 không”, “Phòng gian bảo mật”, “Ngũ gia liên bảo”, “Việt nữ đoàn”, “Việt dũng thanh niên đoàn”, “Cảnh sát danh dự không lương”… được phát động và phát triển rộng khắp, góp phần bảo vệ cách mạng, cùng toàn dân tộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp thắng lợi.


Trong những ngày tháng máu lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Xây dựng phong trào đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”; xây dựng xã, phường, khu dân cư, đơn vị, cơ quan an toàn, vững mạnh về ANTT, bảo vệ vững chắc hậu phương miền Bắc, đập tan chiến tranh gián điệp biệt kích, kế hoạch “Bắc tiến”… của địch.


Ở miền Nam, phong trào “Bảo mật phòng gian”, các mô hình tổ chức “Ngũ gia liên bảo”, “Thập gia liên bảo” được Trung ương Cục miền Nam phát động đã phát triển rộng khắp trên các vùng chiến lược góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng… tạo thế bao vây, áp đảo kẻ thù. Dòng thác sức mạnh nhân dân cộng với sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân đã làm nên chiến thắng vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Cán bộ Công an thực hiện “3 cùng” với nhân dân.


Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, lực lượng CAND cùng với nhân dân đã sáng tạo ra nhiều nội dung, hình thức, biện pháp mới phù hợp với thực tiễn để huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tham gia truy bắt và trấn áp bọn phản cách mạng ngóc đầu dậy; phá tan “Kế hoạch hậu chiến” của địch, phòng chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt, cải tạo tại chỗ hàng vạn phần tử cần phải cải tạo, phá hàng ngàn vụ án nhen nhóm phản động, hàng vạn vụ án tổ chức người trốn ra nước ngoài…


Qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan đến công tác ANTT; bắt giữ và vận động hàng chục ngàn đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng truy nã, trốn thi hành án ra tự thú. “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” đã phát huy được hiệu quả và mang lại hiệu ứng xã hội sâu sắc. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát triển đa dạng, phong phú, thiết thực, mang tính xã hội hóa cao, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Hiện nay cả nước có trên 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT, đây chính là cơ sở để xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần quan trọng đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH.


Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, lực lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất (1985), Huân chương Quân công hạng Ba (2012). Hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp được Nhà nước tặng Huân chương Chiến công; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND cấp tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.


Tự hào với truyền thống vẻ vang 46 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nguyện tiếp tục thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò và sức mạnh to lớn của nhân dân; khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, niềm tin yêu của nhân dân.  


Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định:Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Ngày 16/6/1967, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 426/QĐ thành lập Phòng “Theo dõi Phong trào bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã” trực thuộc Bộ trưởng, có chức năng, nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thống nhất chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an các cấp tổ chức thực hiện những chủ trương, kế hoạch, biện pháp phát động phong trào Bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng Công an xã. Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

N.Đ.T.

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *