【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Quân đội thực sự xứng đáng là lực lượng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Quân ủy Trung ương đã sôi nổi thảo luận, phân tích, làm rõ nhiều chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013. Không những nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013, các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế, khuyết điểm gắn với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức và người đứng đầu ở từng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội.


Trên cơ sở những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013, Quân ủy Trung ương thống nhất đánh giá: Năm 2013 Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; nổi bật là: Làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QS-QP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh; xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo, vùng trời và chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Lãnh đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước; là lực lượng nòng cốt trong phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả sau chiến tranh và tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân được nâng lên; thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX có chuyển biến. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước được sửa chữa, khắc phục; tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn quân ổn định, đoàn kết thống nhất cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Từ những đánh giá khái quát nêu trên, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội; Quân ủy Trung ương thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác trong năm 2014. Theo đó, phương hướng mục tiêu năm 2104, Quân ủy Trung ương xác định: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về QS-QP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đã đề ra. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Tiếp tục đẩy mạnh ba khâu đột phá: Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và giáo dục đào tạo; kiên quyết làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật; thực hiện nền nếp chính quy. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng cho các nhiệm vụ. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Nhà nước và Quân đội trong năm 2014. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, trọng tâm là việc sửa chữa, khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các cấp gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Chủ động làm tốt công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu tại hội nghị. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ biểu thị sự đồng tình cao với những đánh giá của Quân ủy Trung ương và các ý kiến phát biểu tại hội nghị về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2014. Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã giành được trong năm 2013 là minh chứng sinh động thể hiện quân đội thực sự xứng đánh là lực lượng chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhất là trong hai năm 2014 và 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian phân tích, làm rõ nhiều vấn đề về tình hình thế giới, khu vực và trong nước có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc nắm tình hình, phân tích sâu sắc tình hình, để từ đó có những nhận định chính xác, làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý từng tình huống cụ thể một cách hiệu quả, nhằm bảo đảm mục đích vừa giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; vừa giữ vững hòa bình, ổn định, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.


Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cả về nội dung và hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng đề cập đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp cần hết sức chú trọng đến việc giáo dục, nhằm bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có đủ bản lĩnh và tri thức, đập tan các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.


Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Việc xác định các chủ trương, giải pháp của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp trong toàn quân cần gắn kết chặt chẽ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thủ tướng chỉ đạo: Tiếp tục khảo sát, tổng kết, đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của các đoàn kinh tế-quốc phòng hiện nay. Thực tiễn hoạt động của các tập đoàn kinh tế – quốc phòng hiện đang mang lại hiệu quả cao; vừa xây dựng được thế trận quốc phòng, vừa tạo được việc làm cho người dân địa phương, vừa góp phần đẩy nhanh mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội.


Cũng tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gợi mở nhiều vấn đề trong việc triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh ở từng địa bàn, trên từng khu vực; những vấn đề về tổ chức lực lượng, đầu tư trang bị, chỉ đạo huấn luyện nhằm phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt giúp dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; về việc thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng; về công tác đối ngoại quốc phòng. Cùng với đó, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần quan tâm, đầu tư và hết sức chú trọng việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động trong quân đội, nhất là triển khai thực hiện chính sách về  nhà ở, đất ở; các chính sách đối với người có công với cách mạng…


Ngày 17/12, Quân ủy Trung ương tiếp tục làm việc theo kế hoạch

PV

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *