Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 29-NQ/TW). Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện An ninh nhân dân đã tích cực đổi mới công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng đào tạo được giữ vững và nâng cao, khẳng định vị thế, uy tín của Học viện với vai trò là một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu của lực lượng Công an.

Từ nhiều năm nay, Học viện đã thay đổi được tư duy từ đào tạo nghề sang đào tạo về lý luận nghiệp vụ, từ việc “lấy người dạy làm trung tâm” sang “lấy người học làm trung tâm”; từ chỗ, người thầy định hướng nghiên cứu, truyền đạt kiến thức một cách áp đặt cho sinh viên, đã chuyển sang để người học tự khai phá tri thức, tự nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của người thầy. Nhận thức, ý thức của học viên cũng thay đổi theo hướng tích cực, chủ động hơn, không còn thụ động như trước… Đến nay, Học viện đã xây dựng và ban hành chương trình đào tạo 9 chuyên ngành ở trình độ đại học và 3 chuyên ngành ở trình độ sau đại học. Cùng với tiếp tục duy trì các ngành đào tạo hiện có, Học viện đang tiếp tục mở thêm các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo mới nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và nhu cầu đào tạo của xã hội… Với đội ngũ hiện có, Học viện ANND là một trong những đơn vị dẫn đầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND. 

Ngoài ra, thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển, Học viện An ninh nhân dân đang tích cực đổi mới nội dung chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, ngành nghề, tích cực đầu tư cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại để phát triển thành cơ sở đào tạo đa ngành phục vụ yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội; xứng đáng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an, có uy tín trong xã hội, sớm ngang tầm với các trường tiên tiến trong khu vực.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Học viện ANND tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường tập trung vào những nội dung sau:

Học viện ANND phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng Công an. Ảnh: Duy Hiển.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an về đổi mới công tác GD&ĐT, trọng tâm là Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và Quy hoạch phát triển đào tạo trong CAND giai đoạn 2011 – 2020. Trước mắt, Học viện cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ năm học; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Chiến lược phát triển GD&ĐT trong Công an giai đoạn 2011 – 2020, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, chú ý gắn việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ GD&ĐT năm học 2014 – 2015 với thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch nêu trên và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác đào tạo trong CAND năm học 2014 – 2015, lấy giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng GD&ĐT là mục tiêu cao nhất.

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các ngành, chuyên ngành đào tạo đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng An ninh. Xác định danh mục ngành đào tạo theo hướng nghiên cứu phát triển ở trình độ đại học nhằm đào tạo cán bộ tham mưu, nghiên cứu chiến lược, tạo nguồn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (theo ngành rộng) và tuyển chọn làm giáo viên các trường CAND. Mở rộng và xác định lại danh mục ngành đào tạo trình độ đại học theo hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm đào tạo cán bộ tạo nguồn bổ nhiệm các chức danh nghiệp vụ bậc cao theo yêu cầu phát triển và bố trí lực lượng trong CAND. Ưu tiên xây dựng, phát triển những ngành, chuyên ngành học mới như tham mưu, lãnh đạo, trinh sát đặc biệt, an ninh mạng.

Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng. Kết hợp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo với việc tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học.

Quy hoạch, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuẩn về chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an.

Đẩy mạnh công tác tuyển chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đáp ứng quy mô đào tạo; phấn đấu đạt tỷ lệ trung bình 1 giảng viên/15 học viên vào năm 2020. Đồng thời, đầu tư mạnh mẽ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; phấn đấu đến năm 2020 Học viện có 40% giáo viên, 35% cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ tiến sĩ; 55% giáo viên,  60% cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ thạc sĩ. Ngoài đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, Học viện cần đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận những phương pháp đào tạo tiên tiến, hiện đại ở trong nước và thế giới; đồng thời phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo 100% đội ngũ giáo viên của Học viện có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, sử dụng và hợp tác quốc tế của Học viện.

Tập trung thực hiện thành công Đề án phát triển Học viện ANND thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, hướng tới đạt tiêu chuẩn của các trường đại học trong khu vực.

Thời gian tới, Học viện cần tập trung xây dựng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, toàn diện công tác đào tạo của nhà trường đảm bảo hợp lý về quy mô, cơ cấu ngành nghề; đạt chuẩn về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; có nền nếp, kỷ luật chính quy và hiện đại. Đầu tư phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm làm nòng cốt cho sự phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND.

Tăng cường đầu tư kinh phí, trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo của nhà trường nói riêng.

Với truyền thống vẻ vang, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viện ANND sẽ nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó, sớm đưa Học viện trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của lực lượng CAND và của quốc gia, xứng đáng với sự tin tưởng và các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã trao tặng

N.V.N.

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *