Do yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển lý luận Công an nhân dân, năm 1999, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công an tách ra trực thuộc Bộ (nay là Tạp chí Công an nhân dân).

Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, thông tin lý luận Công an nhân dân, năm 2000, Viện Chiến lược và Khoa học Công an xuất bản ấn phẩm “Thông tin Nghiên cứu Chiến lược và Khoa học Công an”. Ấn phẩm này đã chuyển tải những thông tin cần thiết mang tính khoa học và chiến lược liên quan đến tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tới Công an các đơn vị, địa phương trong Công an nhân dân. Tuy nhiên, do bị bó hẹp là Bản tin lưu hành nội bộ, nên hiệu quả của ấn phẩm này chưa cao, sức lan tỏa chưa sâu rộng.

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề khoa học và chiến lược trong tình hình mới, được sự đồng ý của cơ quan thẩm quyền, ngày 8-12-2010, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã ra mắt bạn đọc số Tạp chí Khoa học và Chiến lược đầu tiên. Tiếp nối thành công của ấn phẩm trên, Tạp chí tiếp tục cho ra mắt số Chuyên đề Thế giới toàn cảnh đầu tiên vào ngày 22-8-2011.

Các đại biểu dự lễ ra mắt Tạp chí Khoa học và Chiến lược.

Trong 5 năm qua, Tạp chí đã xuất bản đều đặn mỗi tháng 1 số Tạp chí Khoa học và Chiến lược, 1 số Chuyên đề Thế giới toàn cảnh. Từ năm 2014 đến nay, Tạp chí xuất bản thêm nhiều số chuyên đề để nghiên cứu sâu về những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. 

Nội dung của Tạp chí Khoa học và Chiến lược tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của ngành Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Nhiều bài viết đã đi sâu phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những nhân tố tác động đến sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; phản ánh thực trạng tình hình, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là những vấn đề phức tạp hoặc những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra…

Với tư cách là ấn phẩm được phát hành công khai, Chuyên đề Thế giới toàn cảnh đã đăng tải những thông tin đa chiều về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, khoa học kỹ thuật… của các nước trên thế giới và của Việt Nam, do nhiều chuyên gia bình luận trong nước, quốc tế nổi tiếng cùng các tác giả có nhiều năm công tác, chắt lọc những thông tin cập nhật từ nhiều nguồn, với độ xác thực cao, mang tính định hướng, có phân tích, bình luận; nhiều bài viết đi sâu khai thác toàn cảnh thế giới từ các góc độ, lăng kính khác nhau, phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, lôi cuốn người đọc và đã đáp ứng được nhu cầu nâng cao dân trí, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có những bài viết đã đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí, như bài báo “Những tấm lòng vì Vịnh Hạ Long xanh hơn” của nhà báo Hồ Diệp, được cơ quan báo chí Nhật Bản trao “Giải Nhất Giải Báo chí JICA Vietnam Media Awards 2012”.

Ngoài xuất bản các ấn phẩm, trong 5 năm qua, Tạp chí Khoa học và Chiến lược còn được Viện Chiến lược và Khoa học Công an giao chủ trì tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học. Các cuộc hội thảo, tọa đàm đều được chuẩn bị công phu, nội dung thiết thực, thu hút nhiều nhà khoa học, nghiên cứu, quản lý trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Điển hình như các hội thảo: “Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang châu Á – Thái Bình Dương: tác động đối với khu vực và ứng xử của Việt Nam”; “An ninh phi truyền thống: nhận diện, kinh nghiệm và giải pháp”; “An ninh, an toàn thông tin mạng: thách thức và giải pháp”…

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp của Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Tạp chí đã xuất bản thành công Bộ sách về các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, gồm 20 tập sách của 7 đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, được các cấp lãnh đạo và bạn đọc đánh giá là có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Qua 5 năm hoạt động, cùng với các cơ quan báo chí trong lực lượng Công an nhân dân, Tạp chí Khoa học và Chiến lược đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, bảo vệ những giá trị, chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm tốt chức năng tổ chức nghiên cứu, thông tin lý luận nghiệp vụ, chính trị, pháp luật; góp phần nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ, cũng như xây dựng, hoàn thiện lý luận Công an nhân dân. Trong hoạt động, Tạp chí luôn đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng báo chí của Đảng và của ngành Công an. Ấn phẩm Tạp chí Khoa học và Chiến lược cùng Chuyên đề Thế giới toàn cảnh là nguồn tài liệu tin cậy cho cán bộ, chiến sỹ tham khảo, với hình thức đẹp, trang trọng, hấp dẫn.

Đạt được những kết quả quan trọng nêu trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của cán bộ, chiến sỹ, Tạp chí luôn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học Công an, sự cộng tác, giúp đỡ tích cực, đầy tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên là lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục, viện, trường và nhà khoa học trong lực lượng Công an nhân dân; lãnh đạo và các nhà khoa học ngoài ngành Công an, như: Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực còn đang công tác hoặc đã nghỉ hưu…

Ôn lại 5 năm xây dựng và phát triển, một lần nữa có thể khẳng định Tạp chí Khoa học và Chiến lược đang đi đúng hướng. Với quãng thời gian không dài, nhưng từ những kết quả, thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra, Tạp chí Khoa học và Chiến lược quyết tâm phấn đấu để ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng là một Tạp chí quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng, PGS. TS. Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Chiến lược

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *