【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo 3 đợt

Sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân vào ngày 22-5
Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND đến 13-3

Trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện hiệu quả các công việc chủ yếu. Theo đó, Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; người ứng cử đại biểu HĐND và tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử.

Thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thành lập tổ bầu cử. Tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND, hướng dẫn rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử ở tỉnh trong việc tiếp nhận, thẩm định và xem xét hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo việc dự kiến phân bổ ứng cử ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương đảm bảo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ. Tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Trung ương và địa phương; người ứng cử đại biểu HĐND, lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử. 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử, triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương theo 3 đợt.

Theo kế hoạch, hội nghị hiệp thương lần 2 giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội được tổ chức vào ngày 17-3.

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho hay, tại hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ cấp tỉnh (đối với hội nghị hiệp thương ở địa phương) sẽ báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử ở địa phương (nếu có).

Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội căn cứ vào các nội dung: Tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; kết quả điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Xem xét hồ sơ, biên bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

 Ủy ban Trung ương MTTQ cũng tiến hành giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với 3 đợt, bắt đầu từ ngày 20-3-2016. Mục đích của việc giám sát nhằm nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương. 

Qua công tác giám sát, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Nguyễn Thành

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *